foto.jpg
vereniging voor eenheidsklasse in praamzeilen
De Nije Sylpream

De vereniging

Statutair heeft de vereniging ten doel: "te bevorderen dat er een eenheidsklasse ontstaat van platbodems, genaamd zeilpramen, waarmee wedstrijden kunnen worden gezeild, waarbij de snelheid van de boten vooropstaat en voorts al hetgeen met een en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt".

De vereniging tracht dit doel te bereiken door onder meer voorschriften op te stellen met betrekking tot de technische omschrijving waaraan de zeilpramen dienen te voldoen, klassevoorschriften op te stellen met betrekking tot wedstrijdregels voor zeilpramen, het organiseren van onderlinge zeilwedstrijden.

Aangesloten leden

De aangesloten leden zijn:
Gerangschikt op praam nummer

 1.     Klaas Jan Koopmans
 2.     Klaas en Hans Boersma
 3.     Oene Popma
 4.     Eelke Dijkstra
 5.     Henk de Vries
 6.     Otto Duisterhoff
 7.     Douwe van der Velde
 8.     Geert de Groot
 9.     Simon de Haan
 10.     Floris Kooistra
 11.     Bernie Hooghiemster
 12.     Jarich Elgersma
 13.     Cathrienus Herrema
 14.     Gert Jan Tissink
 15.     Fokke en Rikes Wijkstra
 16.     Douwe Idzinga
 17.     Durk Zijlstra
 18.     Sigrid Boersma
 19.     Auke Siccema
 20.     Wiebe Haytema
 21.     Jelle Talsma

Bestuur

De bestuurssamenstelling is als volgt:

 • Eelke Dykstra voorzitter
 • Hilda Kerstma secretaris/penningmeester
 • Douwe Idzinga lid technische zaken
 • Henk de Vries lid technische zaken en tuigmetingen
 • Klaas Jan Koopmans lid wedstrijdzaken

 

De nieuwe Friese zeilervaring

De Nije Sylpream

De Nije Sylpream is een nieuw ontworpen platbodem, een prachtig schip met zeer goede zeileigenschappen. Door de eenvoud is het schip uiterst gemakkelijk te bedienen en geschikt voor allerhande activiteiten.

Lees meer

© 2021 De Nije Sylpream